Nicaragua electa vicepresidenta de la 23 Asamblea General de la OMT