Capacitan a empresarios turísticos sobre innovación tecnológica